کارگاه آموزشی یک روزه با موضوع

Implant Replacement and Prosthetic by IML -Switzerland Implant System-

جراحي توسط إستاد گرانقدر جناب آقای دکتر سیدمهدی انگجی (پریودنتیست) ، پروتز و مراحل قالبگيري توسط إستاد محترم جناب آقای دکتر غلامرضا اصفهانی زاده (پروتزیست) مورخ 21 دی ماه 1397 در محل انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار گرديد.

کارگاه آموزشی یک روزه در محل انجمن دندانپزشکان عمومی ایران (21 دیماه 97)