همکاری با ما

شرکت آرین درمان آپادانا با اعتقاد بر اینکه سرمایه اصلی هر سازمان، نیروی انسانی کارآمد و پرتوان است، جذب افراد حرفه ای و توانمند را در سرلوحه راهبردهای منابع انسانی خود قرار داده است. لذا حضور در محیطی حرفه ای، خلاق و توانمند می تواند فرصت مناسبی برای رشد و بالندگی شغلی افراد باشد. شما برای پیوستن به تیم ADA  می توانید فرم زیر را تکمیل و شرح سوابق خود را ارسال نمایید. پس از ارزیابی اولیه درخواست شما، بر اساس رویه های منابع انسانی ADA با شما تماس گرفته خواهد شد.